Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Muğla ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Muğla ilinde toplam 315 projeye yaklaşık 10,5 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 294 projeye yaklaşık 8 milyon avro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 13 projeye yaklaşık 1,5 milyon avro hibe desteği sağladık.
  • Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 8 projeye yaklaşık 1 milyon avro destek sağlandı.

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu 2010 yılında hizmete girdi.

Muğla Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011-2012 yıllarında uygulamış olduğu İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı kapsamında “Muğla AB Yolunda Elele” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında uygulamalı proje hazırlama eğitimleri, AB mali yardımlarına ilişkin bilgilendirme toplantıları, ilköğretim öğrencileri için trafik levhaları eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Projesi Hazırlama seminerleri düzenlendi. Ayrıca, valilik AB birimi tarafından Brüksel’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.