Muğla’ya son 14 yılda 192,5 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Muğla’ya son 14 yılda 192,5 milyon tl Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

  • 5 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım
  • 11 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
  • 21 adet Atık Kabul Tesisi
  • 1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma
  • 13 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım tesisini şehre kazandırdık.

Ayrıca Muğla ilinde 7 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 412.000 kişiye hizmet verilmektedir.

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Muğla’da 2003 yılında 10 adet olan atık su arıtma tesisini 31’e çıkardık. İl genelinde atıksu arıtma hizmeti alan nüfus 847.858 kişidir.

Muğla’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 10

2016 31

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Muğla için 10,2 milyon TL ödenek ayırdık.

Bu dönemde Muğla’da belediyelere 30 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM

Muğla ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. İzmir Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Muğla ilinde 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. 2009 yılından itibaren kükürtdioksit  emisyonlarında %46 azalma sağladık.

TABİAT VARLIKLARINI KORUYORUZ

Tabiat varlıklarını korumak için çevre, turizm ve şehirleşme sektörlerinde 72 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

GÜVENLİ YAŞAM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Muğla ilinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak. Bu kapsamda; 951 adet binada 2.348 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 228 adedi yıkılmıştır.

Muğla iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2,2 milyon TL kaynak ayırdık.