Restore ettik ve onardık

Restore ettik ve onardık

52.000 adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlığının tespit ve tescil edilmesini, envanterinin çıkartılmasını, belgelerinin arşivlenmesini ve projelerinin hazırlanarak restorasyon veya onarımlarının yapılmasını sağladık.

Yurt içinde bulunan taşınmaz vakıf kültür varlıklarının arşivlerde yer alan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinden oluşan teknik çizimler, tescil fişi, kitabe fişi, onarım fişi, rapor, kurul kararı gibi yazılı belgeleri ile yüksek çözünürlükte taranarak sayısallaştırılmış dia pozitif, negatif, cam üstü negatif, dijital ve karta basılı siyah-beyaz ve renkli fotoğraflar gibi tarihi değeri haiz dokümanlarına daha kolay ulaşmak, bunların güvenliğini sağlamak ve dijital ortama aktararak kayıt altına almak amacıyla Sanat Eserleri Belge Yönetim Sistemini hayata geçirdik.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte yurt dışındaki kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda, yurt dışında Osmanlı coğrafyası içerisinde Kırım, Macaristan ve Yemen olmak üzere toplam 3 ülkede bulunan vakıf kültür varlıklarının envanter çalışmasını tamamladık.

2002 yılından önceki on yıllık dönemde restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısı sadece 46 iken, 2003-2016 yılları arasında bu sayıyı 4.689’ a çıkarttık. Böylece restorasyonu ve onarımı yapılan vakıf kültür varlığı sayısını son 14 yılda yaklaşık 102 kat artırdık, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinden ise toplam 1,9 milyar TL harcama yaptık.

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARINA

SAHİP ÇIKTIK

2003-2016 yılları arasında Muğla İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla restorasyon ve onarım işi için 2,6 milyon TL harcadık.

2003-2016 yılları arasında Muğla İlimize yönelik olarak tamamlanan restorasyon ve onarım işlerinden bazıları şunlardır:

 • Muğla-Milas-Süleyman Rüştü Türbesi Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Ayvalı Kahve Mescidi Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Çatakbağyaka Cami Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Keyif Oturağı Cami Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Kadı Kahvesi Mescidi Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Bakallar Mescidi Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Koca Mustafa Efendi Kütüphanesi Restorasyon İşi
 • Muğla-Bodrum-Adliye Camii Restorasyon İşi
 • Muğla-Bodrum-Tepecik Camii Restorasyon İşi
 • Muğla-Fethiye-Ortaca Dalyan Cami Restorasyon İşi
 • Muğla-Datça-Hızırşah Cami Restorasyon İşi
 • Muğla-Yatağan-Turgut Cami Restorasyon İşi
 • Muğla-Menteşe-Kavaklı Cami Restorasyon İşi